Logga in
Logga ut

Envis kamp mot civilflyg på Ärna

Striden om civilflyget på Ärna har nu pågått i tio års tid. Och än återstår många turer innan sista ordet är sagt.

– Vi ger inte upp kampen, säger Lars Rudebeck i arbetsgruppen för Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna.

I slutet av augusti 2007 håller Uppsala Air AB ett offentligt möte på Hotell Linné. Där meddelar bolaget att man sommaren 2008 ska börja anlägga en civilflygplats på Ärna, i samarbete med Försvarsmakten.

– Det blev startskottet för motståndet. Vi fann det helt absurt att få en internationell flygplats drygt fyra kilometer från Domkyrkan, säger Lars Rudebeck, en av grundarna till Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna.

Komplex härva

Sedan dess har turerna varit många och komplicerade. Nätverket har under åren engagerat jurister, skrivit protestlistor, uppvaktat politiker, demonstrerat och överklagat.

– Det tänker vi fortsätta med. Den här frågan är långt ifrån överspelad, säger Rikard Nordgren, som också ingår i arbetsgruppen om fem personer.

Beslut att vänta

Just nu ligger bollen hos Mark- och miljödomstolen. Inom ett halvår ska domstolen ta ställning till om länsstyrelsens miljöprövnings­delegation gjorde rätt när man i april i år gav Försvarsmakten anstånd till den 28 oktober 2021 innan civil­flyget ska vara i gång. Det ­tidigare igångsättnings­tillståndet löpte ut 28 oktober i år.

– Både kommunen och medlemmar ur vårt nätverk överklagade det här förlängningsbeslutet. Rivs det upp nu innebär det förstås ett mycket allvarligt avbräck för civilflygsprojektet, säger Lars Rudebeck.

Om domstolen å andra sidan fastslår miljöprövningsdelegationens beslut – ja, då överklagar nätverket detta till Mark- och miljööverdomstolen. Därmed hamnar ärendet åter på regeringens bord.

Politisk fråga

De rödgröna partierna i Uppsala säger nej till civilflyg, medan allianspartierna – utom Centern – är positiva, förutsatt att verksamheten uppfyller miljötillstånden.

– Vår gissning är därför att Försvarsmakten och flygplatsbolaget inväntar en eventuell ny politisk majoritet, innan de ansöker om bygglov igen, säger Lars Rudebeck.

Nätverket tänker uppvakta Centerpartiet för att försäkra sig om att partiets nej till ­civilflyg fortfarande gäller.

– Vi vill att de tar upp det i sitt valmanifest, så att borgerliga väljare som är emot civilflyget har ett alternativ, säger Rikard Nordgren.

Nya förutsättningar

Inriktningen för den militära verksamheten har förändrats, vilket gör att den civila flygplatsen inte kan anläggas där den först planerades. Enligt Försvarsmakten är det heller inte längre möjligt att samordna infrastrukturen på flygfältet mellan militär och civil verksamhet.

– Detta tillsammans med kunskapen om att Uppsalas grundvatten kan ha förorenats av PFAS, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, via flygverksamheten talar för att civilflyg inte bör tillåtas på Ärna. Havs- och vattenmyndigheten har numera också riksintresseförklarat vattentäkterna i Uppsalaåsen, säger Rikard Nordgren.