Logga in
Logga ut

Dialog ska göra parken bättre

Lina Sandells park i Gottsunda ska rustas upp för 6,6 miljoner ­kronor. Syftet är att göra den säkrare och mera trivsam. Och det är stadsdelsborna själva som får bestämma hur.

Vanligtvis lägger beslutsfattarna ett förslag som invånarna får tycka till om. I det här fallet ser det annorlunda ut.

Via en medborgardialog får invånarna vara med och föreslå hur parken ska göras om.

Bättre för tjejer

Målet är att den ska bli en attraktiv och inbjudande mötesplats för Gottsundaborna. I medborgardialogen har man lagt särskilt fokus på att låta unga tjejer tycka till om utformningen.

Varför?

– För att de som nyttjar andra parker i Uppsala med aktivitetsinslag generellt sett består av 70–80 procent killar. En del av tanken med dialogen är att tjejer ska känna sig säkra och ta mer plats i den ­offentliga miljön. Medborgardialoger är en bra metod för att få fram nya smarta lösningar, säger Johan Lundqvist, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden (MP).

Större utveckling

Upprustningen av Lina Sandells park ingår i en mer omfattande utveckling av Gottsunda, som till stor del inriktar sig på social hållbarhet. Ett planprogram för stadsdelen ska tas fram och ligga till grund för kommande detaljplaner.

– Vi ser bland annat över infrastruktur, kollektivtrafik, bostäder och mötesplatser. Det behövs mer attraktiva mötesplatser för de boende och de som verkar i området. Det är viktigt att det blir en bra plats för alla och att alla får vara med och ge sin synpunkt, säger Henrik Ljungman, landskapsarkitekt och projektledare.

Vilka deltar i medborgardialogen?

– De parter som vi främst haft med är fritidsgården i Gottsunda, Berwalds förskola, den lokala hyresgästföreningen, Studiefrämjandet och Gottsundaskolan. Vi har bland annat haft workshops och tagit gemensamma promenader i parken. Det är viktigt att samla perspektiv från olika grupper, eftersom de har olika erfarenheter och ger olika synpunkter, säger Henrik Ljungman.

Vilka synpunkter har dykt upp så här långt?

– Att det är viktigt att etablera platser för familjer i parken, men också att man kan ha lugnare mötesplatser på ena sidan och aktivitetsutrymmen i andra.

Det är öppet för alla att lämna synpunkter på hur Lina Sandells park ska utformas. På kommunens hem­sida, www.uppsala.se, finns ett formulär för detta. Senast 5 maj ska förslagen ha kommit in.

I sommar ska en plan för upprustningen presenteras. Arbetet beräknas blir klart under 2018.

För finansieringen av det hela står Boverket som i höstas beviljade kommunen ett bidrag för ändamålet.

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen. I nuläget finns här bänkar, träd, buskar och statyn De dansande flickorna.