Logga in
Logga ut

”Det handlar om mycket skattepengar”

Kommunen tillbakavisar kritiken om att avsiktligt försvåra för elever med funktionsnedsättning. Nya intyg krävs för rättsäkra bedömningar.

Däremot borde elevhälsan kopplas in oftare, anser enhetschefen Giggi Thomson.

Sedan 2015 är det kommunens antagningsenhet som avgör om en elev med funktionsnedsättning ska få skolskjuts eller inte. Tidigare gjordes detta av skolans rektor.

– Vi vill frigöra rektorernas tid så att de kan fokusera på viktigt pedagogiskt arbetet. Dessutom ska alla behandlas lika och få en rättssäker bedömning, säger Caroline Hoffstedt, kommunalråd (S).

Kan inte rektorer som träffar eleven kontinuerligt bedöma detta bättre än en tjänsteman som aldrig träffat barnet?

– Absolut, det kan ses som en nackdel i den här modellen, men som sagt så vill vi fokusera på rättsäkerhet och likvärdiga villkor och då är det nuvarande systemet bättre.

Enligt Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala upplever många föräldrar att de ständigt ifrågasätts och måste jaga nya intyg även om de senaste underlagen bara är något eller några år gammalt.

– Det är inte bra och vi kanske behöver se regelverket kring skolskjuts, men vi har till skillnad från andra kommuner ett rätt generöst system.

Antagningsenhetens chef Giggi Tomson poängterar att ärenden prövas individuellt.

– I ett läkarutlåtande ska det tydligt framgå att eleven verkligen behöver skolskjuts. Det är frågan om mycket skattepengar och vi måste ha rätt underlag för att kunna avgöra detta, säger Giggi Thomson.

– Däremot borde skolornas elevhälsa skriva fler utlåtanden och avlasta regionens läkare.

 
 
  • Mest lästa