Logga in

Byggplaner väcker oro

Populära Träffpunkten på Storgatan 11 försvinner. Uppsala Pensionärers Samarbetsråd, UPS, är uppsagda från lokalerna som årligen besöks av omkring 20 000 pensionärer. Orsaken? Det ska byggas nya bostäder här.

Träffpunkten inryms i Uppsalas gamla tingshus i hörnet S:t Olofsgatan-Storgatan. Här planerar fastighetsägaren att bygga två nya bostadshus, ett femvåningshus mot Österplan och ett fyravåningshus på Storgatan, mellan tingshuset och den intilliggande byggnaden. Samtidigt ska kontorsrummen i tingshuset byggas om till bostäder.

I tingshuset hyr kommunen lokaler dels åt utbildningsförvaltningens antagningsenhet, dels åt UPS, ett samarbetsråd för över 60 pensionärsföreningar.

– Vi känner en enorm oro nu och vet inte mer än att vi måste flytta. Vi fick nyligen veta att vi är uppsagda till sista juni 2018. Det är en bedrövlig situation, säger Jan Ask, ordförande i UPS tillika vice ordförande i Kommunala Pensionärsrådet, KPR.

Får inga svar

Vid KPR:s senaste sammanträde krävde UPS företrädare korten på bordet:

– Vi ville veta när kommunen fått information om byggplanerna och vart de har tänkt sig att vi ska ta vägen. Men vi fick inget svar på någon av frågorna. Man får en känsla av att kommunen struntar i vår verksamhet, det väldigt obetänksamt att vi inte fått veta vad som är på gång, säger Jan Ask.

Känner stark oro

På Träffpunkten har UPS tre anställda, som nu måste sägas upp. En av dem är Lena Johansson, föreståndare för verksamheten.

– Jag känner en stark oro, även för pensionärernas del. Vi får väldigt många frågor nu, men kan ju inte besvara dem, säger hon.

UPS driver en omfattande verksamhet med många egna program och hyr ut lokalerna till olika typer av föreningsverksamhet. Förra året besöktes lokalerna av totalt 22 000 personer. De kom till årsmöten, föredrag och datakurser eller för att sjunga i kör, spela schack eller delta i ett stickcafé.

”Tidigt skede”

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, påpekar att byggplanerna befinner sig i ett mycket tidigt skede.

– Det som hänt är att vi gett ett planbesked och det är bara början på en lång process som kan ta uppåt två år. Det betyder också att kommunen kan få ha kvar lokalerna här längre än 30 juni 2018.

Erik Pelling håller inte med om att UPS fått informationen sent:

– De fick tvärtom informationen först av alla, innan ärendet ens varit uppe i plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

När det gäller tänbara ersättningslokaler för UPS har han inga besked att ge i dag.

– Men vi har samma önskemål som UPS, centralt belägna lokaler som passar verksamheten. Som hyresgäst har vi besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärden ska ta fram alternativa lokaler åt oss.

Bevara foajén

Kommunens krav är att tingssalen och foajén bevaras för fortsatt användning för publika ändamål. Det gamla tingshuset från 1950-talet är kulturskyddat och får inte rivas.