Logga in

Att larma eller inte larma

Sedan ett par år blir inbrotten i Uppsalatrakten färre. Samtidigt ­väljer allt fler invånare att installera hemlarm, enligt branschen. En omstridd fråga är hur effektiva larmen är för att hålla tjuvarna borta.

Mörka oktober och november är årets värsta inbrottsmånader. Å andra sidan så har antalet inbrott i Uppsala och Knivsta faktiskt sjunkit, sedan rekordåret 2017. Då anmäldes 277 bostadsinbrott (det högsta antalet på 15 år) i Uppsala kommun och 46 i Knivsta kommun. Nästföljande år, 2018, hade mängden bostadsinbrott i de två kommunerna minskat till 238 respektive 26. Och sett till första halvåret 2019 har ”bara” 100 Uppsalabostäder haft inbrott medan Knivsta har haft 12.

Men det är inget som märks på marknaden för inbrottslarm.

– Snarare tvärtom, jag upplever att mängden förfrågningar bara ökar. Både vad gäller villor och lägenheter, säger Ralf Otterborn, som är delägare i Uppsala Larmteknik och har 20 års erfarenhet av att installera larm.

Paraplyorganisationen Säkerhetsbranschen beräknade år 2017 att 575 000 svenska hushåll var uppkopplade till en larmcentral år 2017, en ökning med 42 procent jämfört med fem år tidigare.

Även om inga säkra siffror finns vad gäller Uppsala så är Ralf Otterborns uppfattning att ökningen har fortsatt.

– Allt fler yngre personer, med större teknisk förståelse, köper villor. Det de flesta vill ha nu är kameror och appar, så att man genom telefonen kan se hemmet och får veta direkt om något händer där. Inbrottslarmet blir en del av det smarta hemmet och kopplas även ihop med brandvarnaren.

Hur brukar dina kunder resonera, varför skaffar de larm?

– Allt bottnar i en oro eller otrygghet. Att skaffa larm blir en parameter som man kan påverka, säger Ralf Otterborn.

Enligt SSF Stöldskyddsföreningen – som drivs ideellt och vill skapa ett tryggare samhälle genom att sprida information och rådgivning – är det omstritt hur väl larm egentligen skyddar mot inbrott.

– Ett inbrottslarm pockar på uppmärksamhet från grannar och minskar tiden som tjuven har på sig inne i hemmet. Det är fördelarna. Men det finns ingen studie som visar att den som har larmat hemmet löper mindre risk att bli utsatt för inbrott. Flera försäkringsbolag ser heller ingen sådan skillnad, säger Lina Nilsson på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det finns saker som påverkar i högre utsträckning, enligt SSF.

– Grannsamverkan, certifierade lås och belysning är viktigare. Inbrottslarm är snarare något som du kan komplettera med. Däremot är larm fantastiska för att varna för brand eller vattenskador, säger Lina Nilsson.