Logga in
Logga ut

”Fel att utryckningar går ut över eleverna”

Storvretas deltidsbrandmän rycker ut allt oftare. Flera av dem arbetar som lärare på Ärentunaskolan och nu protesterar föräldrar över inställda lektioner.

– Eleverna får gå hem eller bara driva runt vid uttryckningar, säger Joakim Svedberg.

På Ärentunaskolan arbetar tre lärare och en vaktmästare som deltidsanställda brandmän. När ett larm går är det livsviktigt att brandmännen är framme vid olyckan så fort som möjligt och sker larmet på lektionstid måste lärarna lämna klassrummet snabbt. Kan ingen lärarkollega täcka upp innebär det att lektioner blir inställda.

– Vi försöker lösa det med vikarier som är på skolan eller andra lärare som kan gå in och leda lektioner. Men ibland innebär det att lektionerna ställs in. På det stora hela upplever jag att lärare som även är deltidsbrandmän är en styrka för skolan. De bidrar med trygghet, kunskap och är en tillgång för hela samhället, säger Jonas Olsson, rektor på Ärentunaskolan.

Kritiska föräldrar

I en skrivelse till Uppsala kommun undertecknad ”Upprörda föräldrar” protesterar avsändarna mot att barnens skoltid försämras på grund av inställda lektioner på Ärentunaskolan. Dessutom upplever de att uttryckningarna har blivit fler. En annan skolförälder som har reagerat på inställda lektioner är Joakim Svedberg.

– Jag tycker det är ett idiotiskt upplägg. Kombinationen lärare och brandman fungerar inte när barnen skickas hem eller får driva runt resten av dagen. Vi har skolplikt i Sverige och för många elever är det jätteviktigt att ha lärare på plats i skolan. Det skapar en trygghet och struktur och det blir oroligt när lektionerna ställs in utan förvarning, säger han.

Undersöka oro

Rektor Jonas Olsson har förståelse för att enskilda elevers skolgång kan påverkas negativt av inställda lektioner.

– Om en lektion ställs in försöker vi i möjligaste mån att kompensera det med att lärarna träffar klassen igen eller styr upp utbildningen som missas vid nästa lektionstillfälle. Men visst kan inställda lektioner upplevas som jobbigt för vissa elever och jag kommer nu att lyfta frågan med skolrådet för att se om det finns en utbredd oro eller missnöje med detta.

Inställda lektioner

Enligt räddningsnämnden i Uppsala kommun har Storvreta brandstation under perioden 5 maj 2016 till 5 november i år ryckt ut på 109 larm. Av dessa har 30 larm inträffat under vardagar klockan 08–17.

– Alla dessa larm har inte skett på skoltid utan även under lov eller när lektionerna är slut. Jag räknade att vi hade tre larm på skoltid under oktober och då ställdes nio till tolv lektioner in sammanlagt, helt eller delvis, säger Jonas Olsson.

Räddningstjänsten i Uppsala anser att det är nödvändigt för verksamheten att deltidsbrandmännen sprids geografiskt för att snabbt kunna ta sig till olycksplatser och därmed måste de även arbeta i mindre orter.

– Givetvis har vi förståelse för att det kan bli besvärligt med avbräck i verksamheten vid en utryckning, men i bland är det oundvikligt. Antingen har vi det här systemet med deltidsbrandmän eller så har vi ett som bygger helt på frivillighet eftersom det är alldeles för dyrt att ha heltidsanställda brandmän, säger Anders Ahlström, brandchef på Uppsala kommun.

Film för rekrytering

I en ny rekryteringsfilm för deltidsbrandmän, som brandförsvaret i Uppsala ligger bakom, arbetar en av personerna i filmen som lärare. Hon berättar att det fungerar utmärkt att kombinera de båda yrkena. Dessutom säger personen i filmen att ”eleverna tycker det är lite häftigt och ganska spännande när larmet går.”

– Vi försöker inte framhålla att läraryrket skulle vara mer passande än något annat utan i det här fallet var det så att brandmannen faktiskt arbetade som lärare. Men det är positivt att vår organisation kan få den pedagogiska kompetensen som lärare besitter och dessutom kan vi sprida kunskap om våra samhällsinsatser till elever och studerande. Att det ibland innebär att lektioner flyttas eller får avbrytas kanske är något oundvikligt som måste accepteras, säger Anders Ahlström.

Båda viktiga

Men det håller inte Joakim Svedberg med om.

– Jag förstår hur viktigt det är med deltidsbrandmän, men att deras arbete ska gå ut över barn och ungdomars skolgång tycker jag är fel, säger han.