Logga in
Logga ut

”Kompetens ska få väga tyngre”

Valdebatt. Replik på Ulf Sollhalls debattartikel ”Ändra inte turordningsreglerna” i Uppsalatidningen nr 47.

Det stämmer väl att vi moderater vill verka för att lagen om anställningsskydd, LAS, ska anpassas till det samhälle vi lever i idag och den moderna arbetsmarknad som nu finns.

Men vad Ulf Solhall glömmer att nämna är varför detta är en utveckling till det bättre.

LAS har mer eller mindre stått oförändrad sedan den kom till på 1970-talet och det är en lag som har tjänat Sverige väl. Men inte desto mindre är det dags att erkänna att dagens arbetsmarknad inte är densamma som existerade då.

I dag är Sverige en kunskaps­ekonomi, ett tjänstemannasamhälle, där vårt välstånd i mångt och mycket bygger på kompetens. Just därför anser vi i Moderaterna att kompetens också ska få väga tyngre i lagstiftningen.

Från den dag du som arbetstagare sätter din fot på din arbetsplats påbörjas en resa. En resa som ska uppmuntra dig till att utvecklas och få nya färdigheter. Det vinner både du som arbetstagare på men också din arbetsgivare.

Därför behöver arbetsrätten bli mer flexibel.

Moderaterna är Sveriges arbetarparti och vi arbetar för att hela Sverige ska jobba. Då krävs det flera åtgärder och reformer.

Vi vill även att det ska bli enklare att byta bana senare i livet genom bättre tillgång till studiemedel och införande av ett avdrag för utbildningskostnader.

Moderaterna vill fortsätta utveckla arbetsrätten, då måste man våga se att det krävs förändringar. Till alla arbetstagare och de 13 000 upplänningar som idag är medlemmar i Unionen – vi moderater vill att Sverige ska växa, vi vill inte avskaffa LAS utan vi vill utveckla och modernisera lagstiftningen.

Vi tycker det är viktigt att alla ska känna sig trygga på arbetsmarknaden och att det finns stabila regler. Vi vill att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och vi vill att du som arbetstagare ska kunna utvecklas.

Studier visar att de företag som kan göra avsteg från turordningsreglerna är benägna att anställa fler människor och vi vet även att under de närmsta åren kommer svensk arbetsmarknad förändras till följd av artificiell intelligens, delningsekonomi och många andra faktorer.

Vi ser att LAS idag, ger en negativ inlåsningseffekt för arbetstagare och företagare men även för utvecklingen. Vill vi att Sverige fortsättningsvis också ska vara i framkant behöver vi en lagstiftning som gör detta möjligt.

 
 

Debatt

Insändare