Logga in
Logga ut

”Gör cykelbanani Sävja världsunik”

Debatt. Uppsala kommun borde satsa på att bygga världens enda medvindsbana från Sävja. Det skulle ge en tidsvinst på två minuter varje resa. Det skriver representanter för Cykelfrämjandet i Uppsala.

När cykelbanan mellan Sävja-Nåntuna och staden rustas upp kan den på ett enkelt sätt bli världs­unik. Den kan bli världens enda medvindsbana genom att ha en vindskyddad bana och en parallell oskyddad bana. Sävjaborna kan både ha kakan och äta den! Det är både mervärde och ”Världsklass Uppsala”.

Sävjabanan över Kungsängsfältet må vara platt, men en motvind på fyra sekundmeter motsvarar en uppförsbacke som lutar fyra procent. Därför bahövs vindskyddande planteringar.

Men det finns ingen anledning att försaka medvinden! En del av den extremt breda väg 255 (tolv meter) kan tas i anspråk som medvindsbana. Inte ens i det platta blåsiga Holland finns något sådant.

Och motvinden är betydande på Kungsängen. Över 40 procent av resorna sker i någon form av motvind, medan en fjärdedel av resorna har medvind. Resten är ren sidvind eller stiltje.

Med cirka fyra sekund­meters motvind blir färden över fältet runt två minuter långsammare. Om motvinden försvinner med vindskyddad plantering får man alltså en extrem tidsvinst.

Skyltar i bägge ändar kan visa vilken bana som är lämplig att välja. Man kan jämföra med investeringarna i kollektivtrafik där tiotals miljoner läggs på att åstadkomma sekundvinster med särskilda bussfält, trafikljus och bussprioritering vid trafik­ljus.

Cykeln är det överlägset mest hållbara fordonet – och samtidigt billigast på alla sätt. Sävjabornas resor sker allt mer per cykel. Andelen har fördubblats från 7 till 16 procent av alla resor enligt kommunens mätningar.

Tre saker kan öka cykelns reseandel ytterligare:

• Den nya Vindbron nästa år.

• Ökande efterfrågan på elassisterade cyklar. Med en sådan kommer boende i Sävja och Nåntuna in till centrum på en kvart.

• En vindskyddad cykelbana med medvind över fältet.

Det är dags att kommunen skaffar en konkret målsättning för cykelns reseandel. Att 25 procent av resorna sker med cykel 2020 torde vara ett realistiskt mål för Sävjaborna.

Regeringen vill uttryckligen stödja innovativa projekt. Ett projekt som ger tidsvinster på uppemot två minuter i respektive riktning för cykeltrafik är världsunikt. Det är som att bygga en nerförsbacke åt bägge håll.

 
 

Debatt

Insändare