Logga in
Logga ut

”Ändra inte turordnings-reglerna”

Valdebatt. Ändrade turordningsregler förbättrar inte arbetsmarknaden. Det skriver Ulf Solhall, regionchef Unionen Uppland.

Moderaternas arbetsstämma beslutade nyligen att partiet ska verka för att turordningsreglerna i anställningsskyddslagen ändras.

En mycket bekymmersam omläggning av partiets politik, som skulle få stora konsekvenser för de närmare 13 000 upplänningar som i dag är medlemmar i Unionen och naturligtvis alla andra arbetstagare.

Att ändra turordningsregler skulle få långtgående negativa konsekvenser, utan att bidra till att lösa arbetsmarknadens utmaningar.

90 procent av landets anställda täcks av kollektiv­avtal som reglerar arbetsvillkoren. Ändrar man lagstiftningen ändrar man inte bara förutsättningarna för framtida förhandlingar, utan också för de avtal som redan ingåtts.

Moderaterna vill att arbets­givare ska kunna behålla de personer som de anser är bäst lämpade för arbetsuppgifterna för att stärka företagens konkurrenskraft. Det är just det turordningsreglerna gör i dag.

När en arbetsgivare vill säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist så har längre anställningstid företräde. En förutsättning är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som de gör anspråk på. Och det är arbetsgivaren som bestämmer kompetenskraven i kvarvarande befattning.

Ett annat resultat av parternas förhandlingar om turordningsreglerna är omställningsavtalen. Bara bland privatanställda tjänste­män har över en halv miljon uppsagda fått hjälp till nya jobb.

Omställningsavtalen bygger på ett utbyte. Arbetsgivarna har fått större möjligheter att i förhandlingar behålla personer som de anser vara viktiga för företagets fortlevnad. I gengäld får de som sägs upp ett bättre stöd för att hitta och klara övergången till ett nytt jobb.

Moderaterna har tidigare betonat vikten av goda möjligheter till omställning. Att samtidigt driva frågan om ändrade turordningsregler får dock motsatt effekt. Att politikerna kan komma att ändra i lagstiftningen försvårar förhandlingar.

Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordnings­regler inte vägen att gå. Tvärtom äventyras viktiga beståndsdelar i det som skapar förmåga till förändring och utveckling.

Uppmaningen till Moderaterna, men även till Center­partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är tydlig: Gå inte vidare med era förslag att ändra turordningsreglerna.

 
 

Debatt

Insändare