Logga in
Logga ut

Så ska bilköerna i city bli kortare

Uppsalas bilköer rör upp känslor. Forskare anser inte att situationen förbättras genom satsningar på kollektiv- och cykeltrafik. Alliansen går ett steg längre och menar att de rödgröna avsiktligt försämrar för bilisterna.

24 minuter per dag sitter Uppsalaborna i bilköer. Det motsvarar elva arbetsdagar på ett år. En försämring med två minuter jämfört med före­gående år.

– Under hela den här mandat­perioden har de rödgröna i vartenda beslut försämrat för bilisterna. De prioriterar bara cykel- och gångtrafik och situationen för bilister kan bli nästan farlig. Ta till exempel Råby­vägen där man byggt klackhållplatser för bussar som helt stoppar trafikflödet och gör att långa köer bildas, säger Mia Nordström, (C), andre vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

”Okunnigt och enögt”

Hon anser inte att kommunens miljömål motiverar inskränkningar av biltrafiken.

– Om 15-20 år kan vi ha helt utsläppsfria bilar och redan i dag finns det vätgasdrivna bilar. Tekniken går framåt otroligt snabbt och därför är inte utsläppsfrågan ett problem. Däremot måste vi lösa framkomligheten om fler väljer att köra bil, säger Mia Nordström.

Kommunalrådet Erik Pelling (S) tycker att hennes uttalande är okunnigt och enögt.

– Det handlar inte bara om utsläpp av fossila bränslen. Minskad biltrafik leder till även till färre allvarliga trafikolyckor och minskat buller. Dessutom genererar biltrafiken giftiga utsläpp som människor andas in och fordonen river miljöfarliga partiklar ur vägbanan, säger han.

Fler bussfiler

För att minska köerna vill han se satsningar på kollektivtrafiken med till exempel fler bussfiler. Men Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är skeptiskt till det.

– Då begränsas bilarnas yta på vägen ännu mer, vilket kan leda till sämre framkomlighet. Dessutom finns det inga exempel på att förbättrad kollektivtrafik leder till mindre bilköer. Det kan ha andra bra samhällseffekter, men det är bara att se på Stockholm där köerna ringlar långa trots en väl utbyggd kollektivtrafik, säger hon.

Maria Börjesson förklarar att ökad framkomlighet även kan liknas vid ett nollsumme­spel.

– Om det är lättare att ta sig fram med bil kommer fler att välja att åka bil vilket i sin tur kan leda till längre köer. Att välja bilen får en annan effekt på samhället än om man tar cykel eller går och därför ska det alltid kosta ett visst pris att ta bilen. Där­emot ska vi givetvis ha bil­trafik, men det gäller att hitta rätt nivå, säger hon.

Ta bort parkeringar

Maria Börjesson föreslår tre åtgärder för att minska bilköer:

• Ta bort mindre ”flaskhalsar” som fysiskt hindrar trafiken. Små ingrepp ger ofta stort resultat.

• Införa trängselavgift. Men systemet är dyrt och passar bäst större städer.

• Ta bort parkeringar längs vägar. Parkerade bilar stoppar flödet och kommunen ska inte subventionera parkeringar längs gatorna.

De här punkterna är något som kommunen redan jobbar mycket med, säger Erik Pelling.

– Vi håller på att ta fram en ny trafikplan och ser över platser som kan förbättra flödet. Dessutom har vi beslutat om nya parkeringsavgifter. I det långa perspektivet kan även trängselavgift bli aktuellt, men inte i dagsläget, säger han.

 
 

Läsarkommentarer:

Så ska bilköerna i city bli kortare