Logga in
Logga ut

Ny satsning ska hindra självmord

40 personer i Uppsala län tar livet av sig varje år. Bland män i åldrarna 15–44 är självmord den vanligaste dödsorsaken, bland kvinnor i samma ålder den näst vanligaste efter cancer.

Nu tillsätter region­styrelsen en samordnare för suicidprevention.

Uppsala har en nollvision för självmord. Nu vill Region Uppsala (tidigare Landstinget Uppsala län) ta ett helhetsgrepp kring suicidprevention – förebyggandet av att människor tar sina liv.

– Varje självmord är en enorm tragedi för den avlidne, de anhöriga och för hela samhället, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Hjälp tidigare

I veckan beslutade Region Uppsala att tillsätta en samordnare för suicidprevention. En helt ny tjänst som ska koordinera insatser från psykiatrin och vården med skolan och hela samhället.

Uppdraget är brett, att utveckla arbetet och ta fram en handlingsplan för alla aktörer som kan möta människor med självmordstankar. Det handlar även om att delta i planering av infrastruktur, att exempelvis minimera faran vid järnvägen och bilvägar.

Många har kritiserat neddragningar inom psykiatrin, borde inte resurser läggas där för att förebygga självmord?

– Vi vill stärka psykiatrin och samtidigt arbeta förebyggande för att kunna hjälpa riskgrupperna i ett ännu tidigare skede. Vi måste klara av att göra båda delarna, det handlar inte om att ta resurser från psykiatrin till något annat, säger Vivianne Macdisi.

Självmord är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15–44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp är endast cancer vanligare som dödsorsak. En regional analys från år 2016 visar att cirka 40 personer begår självmord i Uppsala län varje år.

Saknas plan och analys

Det placerar Uppsala län under rikssnittet avseende antalet självmord i befolkningen. Länet saknar dock en handlingsplan för att förhindra självmord, liksom samlade analyser av bakgrunden till de självmord som sker.

– Jag ser varje självmord som ett samhällsmisslyckande. I de flesta fall så går det att förebygga och genom ett mer strukturerat arbete så kan vi rädda liv, säger Vivianne Macdisi (S).