Logga in
Logga ut

Lång kamp för kurs

En kurs som kan ge nyanlända ingenjörer jobb. Det vore väl kanon när arbetsmarknaden skriker efter ingenjörer? Men byråkratiskt krångel stoppar kursen som tidigare gjort succé i Uppsala.

Det handlar om en ingenjörsvetenskaplig kurs, med fokus på analog och digital elektronik samt datavetenskap. En ettårig arbetsmarknads­utbildning för invandrade ingenjörer som handelsbolaget Advanced Engineering Educators, AEE, tidigare bedrivit i Uppsala åren 1995–2006.

– Vi utbildade 20–25 elever varje år då. Alla fick jobb efter kursen, säger P-O Carlsson, kurssamordnare för AEE.

Som lärare anlitades lektorer och docenter från Chalmers Tekniska Högskola och även specialister från industrin, eftersom kursen var efterfrågestyrd.

Omorganisation

Men efter 2006 slutade Arbetsförmedlingen i Stockholm anvisa elever från regionen till kursen – trots starka önskemål från dåvarande länsarbetsnämnden i Uppsala.

Ett par år senare lades länsarbetsnämnderna ned och myndigheten Arbetsförmedlingen föddes. Därmed upphörde också möjligheten för lokala inköp av utbildningar.

– Nu har vi i snart tio år kämpat hårt för att få till stånd kursen igen. Men hittills förgäves. Trots att industrin skriker efter utbildat folk och stödjer oss kraftfullt, säger P-O Carlsson.

Många har agerat

Uppbackning från andra håll saknas inte heller:

– Peter Egardt skrev till Arbetsförmedlingen om oss när han var landshövding, riksdagspolitiker har tagit upp vårt fall i interpellationer och företrädare för närings­livet har skrivit debattartiklar. Förra året lämnade också arbetsförmedlingen i Uppsala en ansökan till arbetsförmedlingen centralt. Ändå händer ingenting!

Hård kritik

Arbetsförmedlingen har kritiserats hårt från många håll på senare tid och det har till och med rests krav om nedläggning.

– Med våra erfarenheter har vi inte svårt att förstå varför. Det här har ju också skadat oss något oerhört, säger P-O Carlsson.

Har skickat signal

Jonas Jalmsell, verksamhetssamordnare på arbetsförmedlingen i Uppsala, bekräftar att en så kallad behovsframställning skickats till arbetsförmedlingen centralt.

– Den rör inte specifikt den här kursen, utan är snarare att se som en signal om att det finns ett behov av kurser för nyanlända ingenjörer. Det finns en kompetens här som måste tas tillvara.

Så det vore bra om kursen fick arrangeras på nytt?

– Jag kan inte uttala mig om enskilda kurser. Det verkar ju vara en bra idé, men det är inte vi som äger frågan. Det gör arbetsförmedlingens huvudkontor.

Där jobbar Uppsalabon Thomas Hedberg, som tillförordnad sektionschef för Externa tjänster. Han bekräftar att man tagit emot en behovsframställning från Uppsala angående ingenjörs­utbildningar.

– Vi tittar på sådana generellt nu, hur man bäst kan bygga dem för att möta behoven på rätt ställen. Då ligger det här konceptet med.

Komplicerande faktor

En sak som dock komplicerar det hela är, enligt Thomas Hedberg, att politikerna öronmärkt pengar till högskolor och universitet för att de ska anordna kompletterande utbildningar inom bland annat ingenjörsområdet.

– Det betyder att vi måste utreda vad det innebär, så att våra uppdrag inte krockar med varandra. Vi ska ju inte springa på samma bollar, säger han.

Kan du förstå att P-O Carlsson och hans kolleger känner sig frustrerade när inget händer?

– Ja, det är klart att det varit tungt för dem. Men det jag kan säga är att vi jobbar på det här, det är inte bortglömt.