Logga in
Logga ut

”Ge oss bussen tillbaka”

I december återinförs fem av de indragna busshållplatserna i Uppsala. Men inte den på Leopoldsgatan i Nyby. Nu har en namninsamling gjorts för att sätta ytterligare press på beslutsfattarna.

”Ge oss bussen tillbaka som går till Willys och Gränby” lyder rubriken på protestlistan som undertecknats av närmare 200 personer.

– Linjen och hållplatsen ska tillbaka, så är det bara. Man kan inte bara försämra kollektivresorna för dem som har det allra största behovet av dem. Det är cyniskt, säger Rolf Jonsson.

Han var en dem som stod bakom protest­mötet i Nyby servicehus i ­oktober. Namninsamlingen har han gjort eftersom ingenting ­händer.

Instämmer i kritiken

Listan överlämnades i fredags till kommunalrådet Mohamad Hassan (L). Han representerar den politiska oppositionen – majoriteten är ju rödgrön i såväl kommunen som i regionen.

– Majoriteten verkar inte bry sig, därför får Hassan ta emot listan, säger Rolf Jansson. Mohamad Hassan instämmer också i kritiken:

– UL backar ju nu när det gäller de fem hållplatserna. Då borde man även kunna ta hänsyn till kritiken från de äldre och backa på hållplatsen i Nyby.

Men då blir väl inte buss­trafiken så snabb som det är tänkt?

– Det går att få både och, om man har glesa turer. Det räcker kanske med en tur om dagen här.

Ni i Liberalerna var väl med och klubbade det nya busslinjenätet?

– Ja, vi sade ja till det nya systemet. Men självklart måste man åtgärda de brister vi nu ser. Jag tänker ta upp det här nu med min partikollega i kollektivtrafiknämnden, Lina Nordquist, säger Mohamad Hassan.

En följd av det nya buss­linjenätet är att kommunens kostnader för färdtjänsten ökar. Mohamad Hassan anser mot bakgrund av detta att det nu bör utredas om ansvaret för färdtjänsten kan övergå till regionen, för att underlätta samordningen.

Tillgänglighet viktig

Sören Gozzi, ordförande i PRO Uppsala Samorganisation var med vid överlämnandet av protestlistan. PRO har agerat kraftfullt för att det nya busslinjenätet inte ska försämra tillgängligheten för de äldre.

– Tillgängligheten är oerhört viktig. När det gäller Nyby servicehus är det ju också en populär träffpunkt för äldre i Uppsala, påpekar han.

Större åtgärder krävs

Enligt Johan Wadman, trafikdirektör för Kollektivtrafikförvaltningen UL, fortsätter arbetet med att utvärdera och utveckla busslinjenätet. Men i dagsläget finns inga planer på att återinföra hållplatsen på Leopoldsgatan.

– Ska den börja trafikeras igen kräver det lite större åtgärder, eftersom vanliga bussar inte kan vända på platsen, säger han.

Förut var det en av de ­tidigare tre mjuka linjerna, nr 41, med lite mindre bussar, som trafikerade Leopolds­gatan.

Kritiken mot indragningen av linje 22 är också fortsatt stark. Den trafikerade bland annat Rickomberga. Nu ­hänvisas bussresenärerna här till busshållsplatser ute på stora vägen – bland annat en vid Rickombergainfarten. Men den hållplatsen finns inte än.

– Det är kommunen som ska ställa i ordning busshållplatsen och det har man inte hunnit göra än. Arbetet sägs bli klart under vårvintern, säger Johan Wadman.