Logga in

Bomfällning för sista gången

Klockan 23.56 på fredag 5 maj fälls järnvägs­bommarna i Gamla Uppsala för sista gången. När tåget – ett godståg med destination Rosersberg – passerat har den gamla sträckningen av järnvägsspåret spelat ut sin roll. I gryningen kopplas spåret till den nya tunneln och tågen börjar rulla under jord.

Ideliga bomfällningar och tillhörande signaler har präglat Gamla Uppsala i långliga tider. Järnvägen här byggdes redan 1874. Men snart är det slut med plingandet och köerna vid plankorsningarna vid Bågspännarvägen, Vattholmavägen och framförallt Groaplan, nära Gamla Uppsala Museum.

– Det är en ganska speciell händelse, det har ju varit bomfällningar här så länge. Gamla Uppsala kommer att få en helt annan look nu, det är häftigt tycker vi, säger Susanne Rundström, kommunikatör på Trafikverket.

Invigning i höst

Personal från Trafikverket kommer att vara plats när bommarna efter sista fällningen går upp och stannar i uppfällt läge.

Men något särskilt firande blir det inte – det får vänta till 17 september då den officiella invigningen av dubbelspåret genom Gamla Uppsala äger rum. Då kommer också hela dubbelspåret att vara klart för trafik. Nu är det bara det ena spåret som flyttas ned i tunneln.

Sista hålet

– Dubbelspåret genom Gamla Uppsala är sista hålet i tandraden. När allt är klart i höst har vi dubbelspår hela vägen från Gävle till Malmö. Det ska vi fira med lite festligheter tillsammans med ­arkeologerna i september. De har ju varit starkt involverade i det här projektet, säger Susanne Rundström.

Utgrävningarna i Gamla Uppsala blev den största hittills i området och ­resulterade i ett otal fynd från järnåldern och medeltiden; smycken, vapen, keramik, rester efter hus och gravar. Mest uppmärksammat blev fyndet av stolpraderna sydost om Tingshögen, som vittnar om det här funnits en byggnad av smått monumentala mått.

Banvall blir strövstråk

När trafiken på spåret genom Gamla Uppsala upphört ska rälsen här tas bort. I samband med detta inleds också Uppsala kommuns arbete med att bygga området kring Groaplan.

– Vi håller på att projektera både p-platsen och korsningen nu. Tanken är att vi ska skapa en bättre och tydligare entré till Gamla Uppsala, säger Tove Västibacken, projektledare för kommunens arbete med Gamla Uppsala.

Hur då?

– Allt är inte klart än, men bland annat ska vägen rätas ut så att vi får en tydligare siktlinje upp mot högarna. Vi ska även se till att det blir säkrare att ta sig från p-platsen vid Groaplan till högarna. En servicebyggnad med toalett och cykelpump ingår också i planeringen, det finns starka önskemål om detta.

Vad händer med själva banvallen?

– Den kommer att bli ett slags strövstråk, men inget asfalterat eller fancy. Idén är att man ska kunna ströva längs banvallen, från Runebergs­gatan i söder till Groaplan i norr. Kanske blir det även en förlängning norrut, till korsningen med Vattholmavägen. Men inget är bestämt än.

Enligt planerna ska ombyggnaderna vara färdiga sommaren 2018.